Home / Info over Islam / Nasihah (adviezen) van de edele profeet (vrede en zegeningen zij met hem)

Nasihah (adviezen) van de edele profeet (vrede en zegeningen zij met hem)

Abu Umama levert over dat de boodschapper (vrede en zegeningen zij met hem) van Allah zei; Goedaardige daden beschermen tegen de verwoesting van kwaad; en geheime liefdadigheid verzacht de woede van en het onderhouden van familie banden doet de levensduur toenemen (overgeleverd in Tabarani met een goede keten).

Er zijn drie dingen die wanneer een persoon ze bezit, hem de zoetheid en de smaak van het geloof doen proeven; dat Allah en zijn boodschapper geliefder voor hem zijn dan al het andere; dat hij omwille van Allah liefheeft en omwille van Allah haat; en dat , als een groot vuur is aangestoken en hij daarin wordt geworpen, dat geliefder bij hem is dan dat hij deelgenoten toekent aan Allah.

Tirmidhi levert over op gezag van Abdullah bin Sarjis dat de profeet (vrede en zegeningen zij met hem zei); deugdzaam gedrag en vooruitziendheid zijn één vijfentwintigste van het profeet schap. Tevens ook overgeleverd in de muwatta van imam Malik.

Tirmidhi levert over; ‘”Allah is goed en houdt van goedheid. Hij is rein en houdt van reinheid. Hij is vrijgevig en houdt van vrijgevigheid. Hou jullie binnenplaatsen dus schoon en wees niet zoals de joden. Abu harayra levert over; “Allah kijkt noch naar jullie uiterlijke vormen noch naar jullie rijkdom hij kijkt naar jullie harten en jullie daden.

Zubayr bin el Awaam levert over met een goede keten; “Bij hem in wiens hand Mohammeds ziel is jullie zullen het paradjis niet binnentreden tenzij jullie geloven en jullie zullen niet geloven tenzij jullie van elkaar houden. Zal ik jullie vertellen, waarmee jullie dit doen van elkaar zullen houden? De mensen zeiden; vertel ons, O boodschapper van Allah. Hij zei; “verpreid de vredesgroeten onder jullie.

Abdullah ibn Umar zei; de boodschapper van Allah gaf ons een preek, hij zei; “pas op voor hebzucht want degenen voor jullie werden alleen maar geruineerd door hebzucht; deze droeg hen op tot vevreemding.

Bukhari en muslim leveren over op gezag van Uqba bin Amir dat de profeet zei; “Jullie ontmoetingsplaats is de waterpoel en ik kijk er nu naar, terwijl ik hier sta. Ik vrees niet voor jullie dat jullie deelgenoten zullen toekennen aan Allah, maar ik vrees dat jullie zullen wedijveren om dit aardse leven.

De overlevering in de Sahih van Ibn Hibban zegt het volgende; “iemand zei o boodschapper van Allah geef mij meer . Hij zei; “heb de armen lief en zit met hen”. De boodschapper van Allah legde toen zijn hand op zijn borst en zei; “O Abu Dharr er is geen intelligentie dan voorbereid te zijn, en geen vroomheid dan onthouding en er is geen andere eer dan goed gedrag”.

Nasai levert over dat ibn abi Afwa zei; de boodschapper van Allah gedacht Allah vaak en sprak weinig en verlengde het gebed en kortte de preek in. Hij minachtte het niet om met weudwen en arme mensen te lopen en voor hen in hun behoeften te voorzien.

Imam Ahmad en anderen leveren over op het gezag van ibn Abbas; “dat de profeet (vrede en zegeningen zij met hem) naar de bron ging en om water vroeg. Zij zeiden; “de mensen hebben met hun handen gedipt in het water; wij zullen u water uit het huis brengen. Hij antwoordde; “dat is niet nodig voor mij; geef me te drinken waarvan de mensen drinken”.

Tirmidhi en abu Dawud leveren over in hun Sunan verzameling, evenals anderen dat Umar ibn Khattab toestemming vroeg aan de boodschapper van Allah (verheven en geprezen is Hij) om de umra te verrichten. Hij gaf hem toestemming en zei; o broeder, o Umar vergeet mij niet in uw gebeden”.

Muslim levert over dat Anas (Moge Allah tevreden met hem zijn) zei; (..) O mijn mensen neem de islam aan, want Mohammed geeft als iemand die geen armoede vreest”. Mundhiri levert het over in al-Tagrhib en het is opgenomen in de sahih van Ibn Hibban. “Toen de engel neergedaald was zei hij, O muhammed jouw heer zond mij naar jou; dien ik jou een koning of een dienaar en een boodschapper te maken? Jibril zei tegen hem; “stel jezelf nederig op voor jouw heer o Muhammed. De boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem); Nee liever een dienaar en een boodschapper. Zodoende kunnen we wel doorgaan met het vermelden en overleveren van hadieth, die de uitmuntende karaktereigenschappen van de profeet (vrede en zegeningen zij met hem) vertellen.