Home / Info over Islam / Het nobele karakter van de profeet (vrede en zegeningen zij met hem)

Het nobele karakter van de profeet (vrede en zegeningen zij met hem)

Toen Jibril bij de profeet (vrede en zegeningen zij met hem) kwam droeg hij hem op om het volgende te lezen: “Verkondig de naam van uw Heer, de Schepper. Die de mens uit geronnen bloed schiep. Verkondig, want uw Heer is de meest Eerbiedwaardige Die (de mens) door middel van de pen onderwees. Hij leerde aan de mens datgene wat deze niet kende.”

De eerste man die moslim zou worden was Abu Bakr Siddiq. Hij vroeg de profeet (sav); “is het waar dat jij de goden van Qurash weigert te accepteren en dat jij niet de pad bewandelt van onze voorvaderen?
De profeet (sav) antwoordde; “Abu Bakr; “Abu Bakr,” Ik ben de profeet van Allah en zijn boodschapper, ik ben gestuurd om Zijn boodschap over te brengen. Ik roep jou tot Allah met de waarheid en het is omwille de waarheid dat ik je roep tot Allah, naar Degene met geen gelijken. Om Hem alleen te aanbidden, en diegene te ondersteunen die hem gehoorzamen”.

Hij riep de mensen op tot eenheid tot het monotheisme van Allah. En jij claimt dat hij bezeten was omdat we erop wijzen dat Jezus geen incarnatie, niet de wezenseen en al helemaal niet identiek is aan Allah. Maar slechts een schepsel en profeet.

Na drie jaar werd de profeet (sav) opgedragen door Allah om openlijk het woord te verkondigen. Hierbij werd hij en zijn metgezellen vervolgd. Wat ertoe leidde dat zijn metgezellen moesten vluchten naar Ethiopie, omdat ze het geweld en de vervolgingen niet meer konden weerstaan.

Nadat Hamza (vrede zij met hem) zich bekeerde tot de Islam begrepen de Qurasjh dat ze een ander tactiek moesten toepassen waarop ze een bod uitbrachten aan de profeet;

“Ik zal naar Mohammed gaan met wat voorstellen die hij wellicht zal accepteren. Wij bieden hem alles wat hij streeft en dan zal hij ons met rust laten.” Utba die als boodschapper van de Qurasjieten kwam vervolgde zijn preek; “O mijn neef, als geld datgene is waar jij naar streeft, zullen wij allen van onze welvaart verzamelen zodat jij de rijkste onder ons zult zijn; als jij eer wenst, zullen we van jou onze leider maken zodat geen enkele beslissing zonder jou genomen zal worden; als jij het hoogste gezag wil, zullen we van jou onze koning maken, en indien hetgeen dat naar jou toekomt een kwade geest is die jij kan zien maar niet vanaf kan komen, dan zullen wij een geneesheer vinden en we zullen al onze rijkdommen gebruiken om jou te genezen, want het komt vaak voor dat een geest een man bezet totdat hij ervan kan genezen.” “Nadat de profeet geduldig had geluisterd antwoordde hij met de woorden”, “Luister nu naar mij.” “In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle, Ha Miem. Een openbaring van de Barmhartige, de Genadevolle. Een Boek waarvan de verzen zijn verklaard als duidelijke verkondiging voor mensen die kennis bezitten. Als drager van goede tijding en als waarschuwer. Maar de meesten hunner wenden zich af, zodat zij niet luisteren. Zij zeggen: “Onze harten zijn gesluierd voor datgene waartoe gij ons roept en er is doofheid in onze oren en tussen u en ons is een scherm. Daarom ga door met uw werk, wij werken ook.”

Als hij uit was op roem of op macht of op geld had hij dan de voorstel niet geaccepteerd? Nadat hij het voorstel weigerde moest hij gedwongen emigreren en werd er een moordpoging op hem beraamd, hij kon net ontkomen en vluchtte naar Medinah. Medinah is op 450 km afstand van Mekkah. Uiteindelijk nadat hij jarenlang was geboycot, vervolgd, mishandeld waarbij zijn metgezellen werden omgebracht, waarbij ze gedwongen moesten emigreren, waarbij de profeet (sav) gedwongen moest emigreren. Waarbij ze in oorlog traden tegen een leger die minimaal twee keer groter en krachtiger was. Nadat hij twintig jaar lang was vervolgd door de Mekkanen heeft Allah (swt) het de profeet (sav) gegund om Mekka over te nemen. Abu Sufyan rende binnen Mekka en riep naar de mensen; “O Quraish dit is Mohammed (saw) die tot u is gekomen met een macht die u niet kan weerstaan. Diegene die schuil houdt in het huis van Abu Sufyan is veilig, diegene die zijn deur zelf achter zich sluit is veilig, en diegene die het Heilige Heiligdom binnentreedt is veilig.” De profeet kwam naar de deur van de Ka’ba en hield daar een toespraak. Hij vroeg hier het volgende; “O Quraish wat denken jullie over wat ik jullie zal aandoen? Zij antwoordde: “O nobele broer en zoon van een nobele broer! “Wij verwachten niets meer dan zachtaardigheid van jou” en hij zei; “Ga want u bent vrij!”

Bosworth Smith, die het volgende zegt; “Als hij de gehele tijd een masker had gedragen, dan zou hij van alle gebeurtenissen het nu hebben afgedaan… nu zou het moment geweest zijn om zijn ambitie vervullen, zijn lusten te bevredigen en om zijn wraak te nemen. Heeft er iets van dit plaatsgevonden? Lees het boek over de binnenkomst van Mohammed in Mekka zij aan zij met dat van Marius van Sulla toen hij Rome binnentrad.. We zullen in een betere positie zijn om de grootsheid en de ingetogenheid waarderen van de profeet van Arabië.”