Home / Islam en de benadering van de evangelisten / Zijn de Rajm verzen opgegeten door een Geit?

Zijn de Rajm verzen opgegeten door een Geit?

Door christenen wordt vaak geclaimd dat na de dood van de profeet (vrede en zegeningen zij met hem), dat de rajm verzen gegeten zou zijn door een ezel. Deze overlevering dat een geit na de dood van de profeet (vrede en zegeningen zij met hem) de rajm verzen heeft opgegeten is zwak. De overlevering komt voor in de Soenan van Ibn Majah en is zwak verklaard door Mufti Taqi Usmani. Daarnaast komt de overlevering voor in de moesnad van Imam Ahmad (Moge Allah hem genadig zijn) en deze is daeef (zwak) verklaard door Suayb al Arnavuti. Bovendien wordt de overlevering wat betreft de geit die de verzen opgegeten zou hebben tegengesproken door authentieke overleveringen.

Het volgende citeer ik uit het werk van Yassir Qadhi in zijn werk ‘An introduction to the science of the Qu’ran’.

Umar ibn Al – Khattaab (Moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd; “Ik kwam een keer naar de profeet (vrede en zegeningen zij met hem), en de vers wat betreft steniging werd genoemd. Ik (Umar) vroeg de profeet (vrede en zegeningen zij met hem), dicteer aan mij de vers zodat ik het kan uitschrijven. Waarop de profeet (vrede en zegeningen zij met hem) antwoordde; Nee dat is niet toegestaan, dit hield in dat de desbetreffende vers was opgeheven”. Deze hadieth is authentiek (sahih).

Wat duidelijk blijkt uit deze overlevering is dat de Koran uit de tijd van profeet(vrede en zegeningen zij met hem) ook geen Rajm verzen bevatte, hoe kunnen christenen/orientalisten dan beweren dat de Koran incompleet is en dat er verzen verloren zijn gegaan? Degene die dit beweren moet je meteen met de neus op de feiten drukken.

Verder vervolgt Yassir Qadhi zijn betoog als volgt; Aboo Umaamah ibn Sahl heeft overgeleverd dat een metgezel een bepaalde soerah had gememoriseerd, als gevolg hiervan probeerd hij het te reciteren gedurende een gebed, dit lukte echter niet. Zodoende ging hij naar de profeet (vrede en zegeningen zij met hem), toen hij daar arriveerde zag hij twee anderen wachten op de profeet (vrede en zegeningen zij met hem). De profeet kwam binnen waarop de metgezel het volgende zei; “ O boodschapper van Allah (geprezen en verheven is Hij), ik probeerde gisterennacht een bepaalde soerah te reciteren, dit lukte echter niet. De tweede metgezel die op de profeet (vrede en zegeningen zij met hem) aan het wachten was, zei hetzelfde. De derde metgezel eveneeens.  De profeet antwoordde als volgt: “de verzen in de Soerah zijn opgeheven vorige nacht”. Dit hield in dat de metgezellen met de wil van Allah de verzen waren vergeten, omdat Allah dat op die manier had gewild. De verzen maakten niet langer deel uit van de Koran.(deze hadieth is authentiek)

In deze overlevering is het duidelijk geworden dat de metgezellen door Allah werden geleid om bepaalde verzen te vergeten. Zodoende wisten de drie metgezellen niet meer wat ze hadden gememoriseerd.  Deze overlevering toont eveneens dat de profeet (vrede en zegeningen zij met hem) werd geinformeerd door Allah, als een bepaalde vers niet langer deel uitmaakte van de Koran, dus dat die werd opgeheven.

Wat is de wijsheid voor het opheffen van een koranvers waarvan de hukm (oordeel) blijft bestaan?

De abrogatie van een vers zonder dat de wetgeving ervan wordt opgeheven draagt de volgende wijsheid met zich mee; dit is een test voor de oemmah van de profeet (vrede en zegeningen zij met hem) of zij zich zullen houden aan de soennah van de profeet (vrede en zegeningen zij met hem).