zondag , 22 september 2019
Home » Contradicties in de Bijbel » Matteus en zijn genealogie

Matteus en zijn genealogie

In Matteüs 1:3 wordt verteld dat Jezus een nakomeling is van Juda en zijn zoon Fares.

In Matteüs lezen we het volgende;

3 En Juda gewon Fares en Zara bij Thamar; en Fares gewon Esrom, en Esrom gewon Aram;

Genesis 1:30

24 En het geschiedde omtrent na drie maanden, dat men Juda te kennen gaf, zeggende: Thamar, uw schoondochter, heeft gehoereerd, en ook zie, zij is zwanger van hoererij. Toen zeide Juda: Breng ze hervoor, dat zij verbrand worde!
25 Als zij voorgebracht werd, schikte zij tot haar schoonvader, om te zeggen: Bij den man, wiens deze dingen zijn, ben ik zwanger; en zij zeide: Beken toch, wiens deze zegelring, en deze snoeren, en deze staf zijn.
26 En Juda kende ze, en zeide: Zij is rechtvaardiger dan ik, daarom, omdat ik haar aan mijn zoon Sela niet gegeven heb. En hij bekende haar voortaan niet meer.
27 En het geschiedde ten tijde, als zij baren zou, ziet, zo waren tweelingen in haar buik.
28 En het geschiedde, als zij baarde, dat een de hand uitgaf; en de vroedvrouw nam dezelve, en zij bond een scharlaken draad om zijn hand, zeggende: Deze komt het eerst uit.
29 Maar het geschiedde, als hij zijn hand weder intoog, ziet, zo kwam zijn broeder uit; en zij zeide: Hoe zijt gij doorgebroken? op u is de breuke! en men noemde zijn naam Perez (fares).

In the new american Bible, St Joseph medium Size edition, in de introductie daarvan, staat het volgende; “The genealogy of Jesus in Matthew’s Gospel chapter 1, verses 1-17, is not an absolutely true genealogy”.

Daarnaast staat er het volgende; “Reading the Gospels, one should distinguish historical facts from theological elaboration.”

Zoals we kunnen lezen is Jezus volgens Matteüs een nakomeling van een onechtelijk kind. Hij is de nakomeling van een overspel relatie. Wij accepteren deze leugens niet die worden toegeschreven aan Jezus vrede zij met hem. Jezus vrede zij met hem is verre van de leugens die aan hem worden toegeschreven in de evangeliën.

 

Check Also

download (1)

Kunnen profeten grote zondes begaan?

Volgens het Oude Testament kunnen profeten grote zondes begaan. Zodoende lezen we dat David (vrede …