Home / Islam en de benadering van de evangelisten / Is de Bijbel veranderd volgens de Koran?

Is de Bijbel veranderd volgens de Koran?

Er wordt beweerd door christenen dat de Koran niet voorschrijft, dat het huidige Oude en Nieuwe testament vol zit met verdraaiingen en vervalsingen.

In de tafseer van Nasafi lezen we op het commentaar van vers 4;46 het volgende; “Dit vers duidt op het feit dat de Thora is veranderd. Nasafi gebruikt hiervoor de volgende woorden; De Thora is veranderd (Baddalu) en geschrapt (azaalu).

In de tafseer (uitleg) van Muhammed Ali es Sabuni genaamd Safvetu’T-Tefasir wordt het volgende overgeleverd; “Hz. Omar schreef een brief aan AbuMusa el-Esari hierbij werd hem het volgende aangeraden; “neem de christenen niet tot je naasten, want zij zijn ver verwijderd van Allah, vertrouw de christenen niet want zij hebben leugens verspreid tegen Allah”.[1] (AbuHayyan el-Bahr, III/507, Tafseer soera 5 Ali es Sabuni)

Op de tafseer van soera 5 vers 48 citeert Muhammed Ali es Sabuni uit het werk van Ibn Katheer die hierop het volgende zegt; “ De Koran is amin (betrouwbaar) sahit(getuige) en de rechter van alle andere werken die Allah heeft geopenbaard. Alle schoonheden uit de voorgaande geschriften zitten in de Koran, daarnaast heeft Allah schoonheden gegeven aan de Koran die niet in de voorgaande geschriften te vinden waren.[2]

Imam Cafer-i Taberi (ra) heeft het vers 4/46 voorzien van het volgende commentaar; “De Koran bevestigt de voorgaande geschriften (de Thora en de Bijbel). Datgene wat voorkomt in de huidige geschriften (de Thora en Bijbel) dat overeenkomt met de Koran is correct, datgene wat in de huidige Bijbel en Thora niet overeenkomt met de Koran is vervalst en wordt verworpen”.

In zijn tafseer zegt de Egyptische geleerde Muhammed Mahmud Hicazi op het commentaar van vers 4;46- 4;48 het volgende; “De Koran bevestigt het profeetschap van Moesa (vrede zij met hem) en Isa vrede zij met hem), de Koran bevestigt dat de authentieke Bijbel en Thora het woord van Allah (verheve en geprezen is Hij) waren. Echter hebben de christenen en joden hun geschriften vervalst, waaronder de duidelijke tekenen die naar de profeet (vrede en zegeningen zij met hem) verwezen.

Cafir ibn Abdillah (ra) levert het volgende over; “Omar had een stuk geschrift gekregen van de ahli kitap (joden en christenen), een stuk tekst uit de toenmalige Bijbel of Thora, toen hij het begon voor te lezen aan de profeet (vrede en zegeningen zij met hem), werd de profeet (vrede en zegeningen zij met hem) boos en zei hij het volgende; “Het kind van Kattab, ben jij een dwalende? Ik zweer bij Allah dat ik de zuivere boodschap heb gebracht. De boodschap uit de geschriften van de joden en christenen zijn in zuivere vorm verwerkt in de Koran. Vraag hen (de joden en christenen) niks. (…) Indien Moesa (as) in leven zou zijn, zou hij mijn Shariah moeten volgen.” In een andere overlevering wordt gezegd dat de Koran voldoende is voor ons.[3]

De Koran en Soennah zijn voldoende voor de moslim, hij heeft geen enkel bewijs nodig uit de huidige Bijbel en Thora. Aangezien deze geschriften niet meer zuiver zijn. Allah (verheve en geprezen is Hij) heeft de boodschap van de Bijbel en Thora in zuivere vorm verwerkt in de Koran.

 

 

[1] AbuHayyan el-Bahr, III/507, Tafseer Safvetu’T-Tefasir soera 5.

[2] Muhtasar-i Ibn Katheer, 1/524).

[3] Hadieth is authentiek, Ahmed ibn Hanbel, Musned, No; 15158,5/195