Home / Islam en de benadering van de evangelisten / Hoe lang duurde het volgens de Koran om de hemelen en de aarde te scheppen? 6 of 8 dagen?

Hoe lang duurde het volgens de Koran om de hemelen en de aarde te scheppen? 6 of 8 dagen?

A’raf 7;54

 

54 Voorzeker, uw Heer is Allah, Die de hemelen en de aarde in zes dagen schiep; daarna zette Hij Zich op deTroon neder.

Hij doet de nacht de dag bedekken, die hem snel opvolgt.

De zon en de maan en de sterren zijn door Zijn gebod in dienst gesteld.

Voorwaar, van Hem is de schepping en het gebod. Gezegend is Allah, de Heer der Werelden.

 

Jonas (Yoenoes) 10;3

 

 

Voorwaar, Allah is uw Heer, Die de hemelen en de aarde in zes dagen schiep, en Hij zette Zich op de troon, alles regelend.

Er is geen bemiddelaar, dan met Zijn goedkeuring. Dit is Allah, uw Heer, aanbidt Hem daarom. Wilt gij dan geen lering trekken?

 

 

Fussilat 41;9

 

Zeg: “Verwerpt gij werkelijk Hem Die de aarde in twee dagen schiep? En richt gij gelijken aan Hem op, hoewel Hij de Heer der Werelden is?

 

Fussilat 41;10

 

10 Hij heeft de bergen daarop gesteld en heeft deze gezegend en er op (de aarde)

de voedingsmiddelen bepaald, in vier dagen, gelijkelijk voor de zoekenden.

 

Fussilat 41;12

 

12 Zij zeiden: “Wij komen gewillig.” Zo voltooide Hij hen als de zeven hemelen in twee dagen, en

Hij wees elke hemel zijn werk aan. En Wij versierden de laagste hemel met lichten ter bescherming.

Dat is de verordening van de Almachtige, de Alwetende.

 

 

Antwoord;  In de laatste vers wordt er niet gesproken over het scheppen, wat ‘halaka’ betekent in het Arabisch, maar over ‘kada’ dat betekent onder zijn hoede of autoriteit nemen. Dus; de aarde is geschapen in twee dagen en de hemelen in 4 dagen in totaal maakt dit 6 dagen. Het scheppen van de voedingsmiddelen op aarde duurde 4 dagen en het onder zijn hoede nemen van de hemelen duurde 2 dagen, dit gaat niet dus niet over scheppen. Er wordt in het laatste vers fusssilat 41;12 niet gesproken over ‘halaka’ (scheppen) maar ‘kada’(onder zijn autoriteit nemen).

De formulering van de christenen  dat de aarde in tweedagen, de voedingsmiddelen in vier dagen en de hemelen in tweedagen zijn geschapen wat een totaal van 8 dagen maakt, klopt dus niet.[1]

 

[1] Prof dr. Hayreddin Karaman, artikel.