Home / Islam en de benadering van de evangelisten / Bewering; Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem) heeft alles van joden en christenen gekopieerd?

Bewering; Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem) heeft alles van joden en christenen gekopieerd?

Bewering van de orientalisten en christenen dat de profeet (vrede en zegeningen zij met hem) de Koran heeft samengesteld met behulp van joden en christen, of dienst geschriften.

De bewering van orientalisten dat de profeet (vrede en zegeningen zij met hem) christenen en joden heeft ontmoet en dat hij (vrede en zegeningen zij met hem) aan de hand hiervan de Koran heeft opgesteld, deze bewering, die door orientalisten wordt aangehaald heeft totaal geen draagkracht.

Ten eerste waren er geen enkel kloosters, synagogen of kerken aanwezig in Mekka, deze waren er wel in Medina, echter toen de profeet (vrede en zegeningen zij met hem) daarheen verhuisde was zijn profeetschap al dertien jaar gaande. Sommigen van de orientalisten beweren dat Salman al Farisie degene was die onze profeet(vrede en zegeningen zij met hem) heeft gedoceerd in de oude geschriften, aangezien hij voorheen christen was, het probleem voor de orientalisten is hier weer echter dat alle islamitische bronnen spreken over feit dat de profeetschap van Mohammad (vrede en zegeningen zij met hem) al zeventien jaar gaande was, in de periode dat Salman moslim werd.

Ten tweede is het eerste bekende Arabische versie van het oude testament pas 265 jaar na de dood van Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem) verschenen, en de eerste bekende Arabische versie van het Nieuwe testament pas duizend jaar na zijn dood. Een diepe bestudering van de complete tekst in het Arabisch en het maken van aantekeningen was dus onmogelijk, al geloven wij moslims sowieso dat onze profeet (vrede en zegeningen zij met hem) analfabeet was. Alhoewel onze profeet(vrede en zegeningen zij met hem) dertien jaar lang werd bespot, vervolgd en bespioneerd door de heidenen van Mekka, is niemand van hen ooit in staat geweest te bewijzen wat jij beweert.

Ten slotte onze profeet (vrede en zegeningen zij met hem) werd dag en nacht vergezeld door zijn volgelingen. Ze hebben beschreven hoe hij zat, hoe ij at, hoe hij dronk, hoe hij lachte en sliep. Het is dan ook ondenkbaar dat hij 23 jaar lang geregeld bezoeken af zou hebben gelegd aan een geheime leraar die hem onderwees, zonder ook maar één keer is gezien door zijn volgelingen.[1]

 

[1] Abdul Jabbar van de ven, Bombrieven.