dinsdag , 23 juli 2019
Home » Authenticiteit van de Bijbel » Door wie is het Bijbelgeschrift openbaringen van Johannes geschreven?  

Door wie is het Bijbelgeschrift openbaringen van Johannes geschreven?  

 

Volgens de kerkvader Dionysius (het jaar 200)is het boek ‘openbaringen van Johannes’ niet geschreven door de apostel Johannes. Het boek is geschreven door een onbekende Johannes. (bron; Eusebius, history of the church, 7.25). Dit is tevens de mening van de vroege christelijke historicus Eusebius. Volgens de twee kerkvaders waren de onderlinge verschillen tussen het Bijbelgeschrift Johannes en de openbaringen van Johannes te groot om aan te nemen, dat ze beiden door dezelfde auteurs zijn opgesteld. Alhoewel de hedendaagse christen er zonder enig bronnenkritiek ervan uit gaat dat de openbaringen van Johannes, door de apostel Johannes, de zoon van Zebedeus is geschreven, ligt de waarheid echter elders. Een andere Johannes, namelijk Johannes the Elder zoals Papias hem noemt, zij de eigenlijke auteur moeten zijn van het geschrift. Alhoewel Papias hem rekent tot de apostelen naast de oorspronkelijke Johannes, de zoon van Zebedeus, is zijn beargumentering alles behalve overtuigend.

De bewering dat er naast Johannes, de zoon van Zebedeus, een andere apostel genaamd Johannes zou hebben bestaan, wordt niet onderbouwd door Papias. Hij doet een bewering die in geen gevallen wordt bevestigd door de Bijbelgeschriften. De door Papias opgedragen Johannes wordt niet genoemd onder de twaalf apostelen. Daarnaast worden in de Evangelien worden namen genoemd die aan hem gelinkt zijn zoals Maria Magdalene, sterker nog er wordt zelfs gerefereerd naar een aap die in zijn gezelschap was.[1]

Daarnaast worden meerdere personen met dezelfde naam genoemd in de Evangelien, echter komt de naam van Johannes the Elder niet voor. Zodoende de naam James wordt tweemaal genoemd. Twee verschillende figuren de ene genaamd James, de zoon of Zebedee en de ander James, de zoon van Alpaeus.  Daarnaast worden twee verschillende figuren genaamd Judas genoemd, waaronder Judas, de zoon van James en Judas Iscariot. Echter hebben we geen enkele verwijzing naar twee verschillende figuren genaamd Johannes, de zoon van Zebedeus en een ander Johannes zoals Papias claimt genaamd John the Elder. Er zijn ook geen enkele aanwijzingen naar een persoon genaamd John the Elder die een apostel geweest zou zijn van Jezus. De kerkvaders hebben geen enkele kritische onderzoek gedaan om te achterhalen of de bewering van Papias (65-130), namelijk dat John the Elder deel uitmaakte van de apostelen te verifieren. We kunnen het volgende met zekerheid vaststellen John the Elder is geen apostel. Het zou iemand geweest kunnen zijn die op jonge leeftijd (12 jaar, volgens profeesor Streeter) de dood van Jezus heeft gezien, maar hij heeft geen onderwijs gehad van Jezus. Dit kan vastgesteld worden op basis van de overleveringen in de Evangelien. Over het boek van de openbaringen van Johannes kan het volgende gezegd worden; het boek is niet geschreven door een apostel.

Volgens enkele moderne geleerden is het Bijbelgeschrift van Johannes geschreven door John the Elder. Volgens hen heeft Iraneaus die niet bekend staat om zijn kritisch denken een fout gemaakt.[2] De auteur was niet Johannes, the zoon van Zebedeus, maar Johannes the Elder. Dit wordt echter niet geaccepteerd door de orthodoxe christenen, alhoewel de bewering van de vroege kerkvaders wel overtuigend dient te zijn. De openbaringen van Johannes is niet geschreven Johannes de zoon van Zebedeus en de auteur is geen apostel.

 

[1] Mufti Taqi Usmani, What is Christianity, 82.

[2] Mufti Taqi Usmani, What is Christianity, 80.

Check Also

index

Drie sterke punten in debat met Evangelisten

Punt 1; Welke Pentateuch is authentiek en geïnspireerd? De Hebreeuwse Pentateuch, De Griekse vertaling, of …